ГРАФИК

за получаване на изборни книжа и материали от представителите на СИК/ПСИК в деня преди изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители /събота/

СИК/ПСИК

Получаване на машини за гласуване в секцията за гласуване – 08.06.2024 год.

Получаване на изборните материали в сградата Община Никола Козлево – 08.06.2024 год.

Секция № 30 21 00 001 – с. Векилски

14:20

Секция № 30 21 00 002 – с. Вълнари

16.15

13:40

Секция № 30 21 00 003 – с. Вълнари

16.25

13:50

Секция № 30 21 00 004 – с. Каравелово

16.35

14:00

Секция № 30 21 00 005 – с. Красен дол

14:10

Секция № 30 21 00 006 – с. Крива река

15.35

13:30

Секция № 30 21 00 007 – с. Никола Козлево

16.35

15:00

Секция № 30 21 00 008 – с. Пет могили

16.50

14:30

Секция № 30 21 00 009 – с. Пет могили

17.00

14:40

Секция № 30 21 00 010 – с. Ружица

15.10

13:10

Секция № 30 21 00 011 – с. Хърсово

15.20

13:20

Секция № 30 21 00 012 – с. Цани Гинчево

16.45

14:50

Секция № 30 21 00 013 – с. Църквица

14.55

13:00

Секция № 30 21 00 014 – ПСИК

15:10