Декларации по чл. 12,т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ