Работно време на администрацията

Работно време на администрацията: от 08:00 до 16:30

Работно време на звеното за административно обслужване: от 08:00 до 16:30