Председател на Общински съвет Никола Козлево

 

 

Общински съветници:

 

 

Протокол на ОбС