ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 20 Декември 2019 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2019 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 282 от 05.12.2019 год.
  2. Докладна с Вх. № 289 от 17.12.2019 год.
  3. Докладна с Вх. № 290 от 17.12.2019 год.
  4. Докладна с Вх. № 291 от 18.12.2019 год.
  5. Докладна с Вх. № 292 от 18.12.2019 год.
  6. Докладна с Вх. № 293 от 18.12.2019 год.
  7. Докладна с Вх. № 295 от 18.12.2019 год.
  8. Докладна с Вх. № 296 от 18.12.2019 год.
  9. Докладна с Вх. № 297 от 19.12.2019 год.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/