ПОКАНА


До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 

 


Уважаеми госпожи и господа,

На  25  януари 2024 година от 09.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2024 год., при следния дневен ред


  1. Разглеждане на докладна с Вх. № 07/09.01.2024 год.
  2. Разглеждане на докладна с Вх. № 08/12.01.2024 год.
  3. Разглеждане на докладна с Вх. № 10/16.01.2024 год.
  4. Разглеждане на докладна с Вх. № 13/17.01.2024 год.

 


Председател Общински съвет :………П……………

/Турхан Каракаш/