Покана за пета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 30 Май 2018

Покана за пета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 30 Май 2018

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 30 Май 2018 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам пета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх.№ 115/14.05.2018г.
  2. Докладна с Вх.№  128/18.05.2018г.
  3. Докладна с Вх. № 129/ 18.05.2018г.
  4. Докладна с Вх. № 130/18.05.2018г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов