ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 27 Септември 2018 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

 1. Докладна с Вх.№ 228/07.09.2018г.
 2. Докладна с Вх. № 236/17.09.2018г.
 3. Докладна с Вх. № 240/18.09.2018г.
 4. Докладна с Вх. № 244/19.09.2018г.
 5. Докладна с Вх. № 245/19.09.2018г.
 6. Докладна с Вх. № 246/19.09.2018г.
 7. Докладна с Вх. № 247/19.09.2018г.
 8. Докладна с Вх. № 248/19.09.2018г.
 9. Докладна с Вх. № 249/19.09.2018г.
 10. Докладна с Вх.№ 250/19.09.2018г.
 11. Докладна с Вх.№ 251/19.09.2018г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов