Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 19.10.2017

До съветниците

От общински съвет Никола Козлево

До областния управител на област Шумен

ПОКАНА

Уважаеми господин областен Управител, госпожи и господа съветници,

На 19 октомври 2017 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 във връзка с чл. 38 ал.5 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, за полагане на клетва от избрания с Решение № 181 на ОИК - Никола Козлево от 08. 10. 2017 г., за кмет на кметство село Цани Гинчево – Павел Станчев Динков.

Изготвил

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ