Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 02 Септември 2019 г.

 

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

 


На 02 септември 2019 година от 10.30 часа на основание чл. 23, ал. 9 от ЗМСМА свиквам заседание на общински съвет Никола Козлево за 2019 год.


 

1. Избор на председател на общински съвет Никола Козлево;


 


Председателстващ Общински съвет :……………………

/Неджат Неджиб Ахмед/