ПОКАНА


До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 15 август  2019 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2019 година, при следния  дневен ред:


 1. 1. Избор на комисия и утвърждаване на правила за провеждане на
  гласуването председател на общинския съвет.
  2. Избор на председател на общински съвет Никола Козлево.
  Председателстващ Общински съвет :……………………
  /Стефан Стефанов – Решение №71 от 25.07.2019 година/
  /съгласно чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА/
  Избор на комисия и утвърждаване на правила за провеждане нагласуването председател на общинския съвет.
 2. Избор на председател на общински съвет Никола Козлево

Председателстващ Общински съвет :……………………

/Стефан Стефанов – Решение №71 от 25.07.2019 година/

/съгласно чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА/