Покана за участие в извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево

 

 

ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо

На 21 юни 2016 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево, при следния  дневен ред:

 

 

 

 

Председател: ..............................

Стефан Стефанов