Покана

До

съветниците от общински съвет

Никола Козлево


ПОКАНА


Уважаеми господине, госпожо,

Ha 01 юни 2017г. от 13.00часа нa основание чл.23, т. 4, т. 1 от
3MCMA свиквам извънредна сесия нa Общински съвет Никола Козлево зa 2017 година, при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх.№162 от 30,05,2017година - Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Никола козлево за 2018 година.