Покана за участие в извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

Изх.№499 от 13 август 2016 година

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо,

На 14 септември 2016 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево във връзка с първия учебен ден 15 септември и кандидатстването на община с проекти по ПРСР 2014-2020 година, при следния  дневен ред:

1. Приемане на докладни с вх.№

-         488 от 09.09.2016 г.

-         489 от 09.09.2016 година кандидатстването на община с проекти по ПРСР 2014-2020 година.

2. Приемане на докладни с вх.№

-         492 от 13.09.2016 г.

-         493 от 13.09.2016 г.

-         494 от 13.09.2016 г.

-         495 от 13.09.2016 г.

-         496 от 13.09.2016 г.

-         497 от 13.09.2016 година във връзка с първия учебен ден 15 септември.

3. Приемане на докладна с вх.№498 от 13 септември 2016 година


Председател:……………..

Стефан Стефанов