Покана за участие в извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-82, ФАКС: 05328 2020,
e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg
ПОКАНА
До …………………………………
Общински съветник
Общински съвет Никола Козлево
Уважаеми господине, госпожо
На 11 юли 2016 година от 9:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:
Докладна с Вх. №417 от 06.07.2016г. относно общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен“ ООД – гр.Шумен;
Приемане на програма за енергийна ефективност за периода 2016 – 2020 год.
Председател:…………..
Стефан СтефановПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 

Уважаеми господине, госпожо


На 11 юли 2016 година от 9:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:

Докладна с Вх. №417 от 06.07.2016г. относно общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен“ ООД – гр.Шумен;

Приемане на Програма за енергийна ефективност за периода 2016 – 2020 год.Председател:…………..Стефан Стефанов