Покана за участие в тринадесета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо

На 29 декември 2016 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тринадесета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:Председател: ..........................

Стефан Стефанов