Покана за втора редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година

 

До съветниците

От общински съвет Никола Козлево
ПОКАНАУважаеми господине, госпожо,


На 22 февруари 2017 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам втора редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:


1. Питане с Вх. № 031 от 15.02.2017 год.


2. Докладна с Вх. № 026 от 15.02.2017 год.


3. Докладна с Вх. № 027 от 15.02.2017 год.


4. Докладна с Вх. № 028 от 15.02.2017 год.


5. Докладна с Вх. № 029 от 15.02.2017 год.


6. Докладна с Вх. № 030 от 15.02.2017 год.


7. Докладна с Вх. № 032 от 15.02.2017 год.


8. Докладна с Вх. № 033 от 15.02.2017 год.


9. Докладна с Вх. № 034 от 15.02.2017 год.


10. Докладна с Вх. № 035 от 15.02.2017 год.


11. Докладна с Вх. № 036 от 15.02.2017 год.

 

 

Докладни с Вх. № след 15.02.2017 год.

 

12. Докладна с Вх. № 039 от 17.02.2017 год.

 

13. Докладна с Вх. № 040 от 21.02.2017 год.

 

14. Докладна с Вх. № 041 от 21.02.2017 год.

 

15. Докладна с Вх. № 042 от 21.02.2017 год.