До съветниците Изх.№149/18.05.2017 г.
От общински съвет Никола Козлево ПОКАНА Уважаеми господине, госпожо, На 19 май 2017 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.34 ал.1 т.1 от правилника за организацията и дейността на общински съвет – Никола Козлево, свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево, при следния дневен ред:
1. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Цани Гинчево;
2. Докладна с вх.№ 148 от 18 май 2017 година.
Изготвил
СТЕФАН СТЕФАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Изх.№149/18.05.2017 г.


До

съветниците от общински съвет

Никола Козлево


ПОКАНА


Уважаеми господине, госпожо,

На 19 май 2017 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Никола Козлево, свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево, при следния дневен ред:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Цани Гинчево;

2. Докладна с вх.№ 147 от 18 май 2017 година.


3. Докладна с вх.№ 149 от 18 май 2017 година.


Изготвил

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ