Покана за четвърта редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25 Април 2019 г.

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 25 април  2019 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2019 година, при следния  дневен ред:

 1. Докладна с Вх. № 93/22.03.2019г.
 2. Докладна с Вх. № 96/26.03.2019г.
 3. Докладна с Вх. № 101/27.03.2019г.
 4. Докладна с Вх. № 123/08.04.2019г.
 5. Докладна с Вх. № 125/12.04.2019г.
 6. Докладна с Вх. № 130/17.04.2019г.
 7. Докладна с Вх. № 131/18.04.2019г.
 8. Докладна с Вх. № 132/18.04.2019г.
 9. Докладна с Вх. № 133/18.04.2019г.
 10. Докладна с Вх. № 134/18.04.2019г.
 11. Докладна с Вх. № 135/18.04.2019г.
 12. Докладна с Вх. № 136/18.04.2019г.
 13. Докладна с Вх. № 137/18.04.2019г.
 14. Докладна с Вх. № 138/18.04.2019г.
 15. Докладна с Вх. № 139/18.04.2019г.
 16. Докладна с Вх. № 140/18.04.2019г.
 17. Докладна с Вх. № 141/18.04.2019г.