ПОКАНА

 

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 14 Май  2019 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам  извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2019 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх.№ 145/25.04.2019г.
  2. Докладна с Вх.№ 146/25.04.2019г.
  3. Докладна с Вх.№ 151/03.05.2019г.
  4. Докладна с Вх.№ 165/10.05.2019г.