Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година

До съветниците

От общински съвет Никола Козлево

ПОКАНА

Уважаеми господине, госпожо,

На 29 юни 2017 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шеста редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

  1. Промяна в ръководството на комисиите на общински съвет Никола Козлево.
  2. Информация за безработицата на територията на община Никола Козлево за 2016 година.
  3. Докладна с вх.№173 от 14 юни 2017 година.
  4. Докладна с вх.№174 от 14 юни 2017 година.
  5. Докладна с вх.№175 от 14 юни 2017 година.
  6. Докладна с вх.№176 от 16 юни 2017 година.
  7. Докладна с вх.№178 от 20 юни 2017 година.

Изготвил

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ