Покана за участие във втората редовна сесия на общински съвет Никола Козлево

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ. : 05328/20-22,

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА


До ………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 22 декември 2015 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам втората редовна сесия на общински съвет Никола Козлево, при следния  дневен ред:

 

1. Докладна записка с Вх. № 196 от 03.12.2015 г.

2. Докладна записка с Вх. № 197 от 03.12.2015 г.

3. Докладна записка с Вх. № 198 от 04.12.2015 г.

4. Докладна записка с Вх. № 199 от 07.12.2015 г.

5. Докладна записка с Вх. № 200 от 09.12.2015 г.

Доклад за определяне на пазарна стойност по Решение № 15 от 24.11.2015 г.

6. Докладна записка с Вх. № 203 от 16.12.2015 г.

7. Докладна записка с Вх. № 204 от 16.12.2015 г.

8.Докладна записка с Вх. № 205 от 16.12.2015 г.

9. Докладна записка с Вх. № 206 от 16.12.2015 г.

10.Докладна записка с Вх. № 207 от 16.12.2015 г.

11. Докладна записка с Вх. № 209 от 16.12.2015 г.

12. Докладна записка с Вх. № 210 от 16.12.2015 г.

13. Докладна записка с Вх. № 212 от 16.12.2015 г.

 

Председател:……………..

Стефан Стефанов

Качена на 14.12.2015 г.