Покана за участие във втората редовна сесия на общински съвет Никола Козлево

Покана за участие във втората редовна сесия на общински съвет Никола Козлево

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ. : 05328/20-22,

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА


До ………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 22 декември 2015 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам втората редовна сесия на общински съвет Никола Козлево, при следния  дневен ред:

 

1. Докладна записка с Вх. № 196 от 03.12.2015 г.

2. Докладна записка с Вх. № 197 от 03.12.2015 г.

3. Докладна записка с Вх. № 198 от 04.12.2015 г.

4. Докладна записка с Вх. № 199 от 07.12.2015 г.

5. Докладна записка с Вх. № 200 от 09.12.2015 г.

Доклад за определяне на пазарна стойност по Решение № 15 от 24.11.2015 г.

6. Докладна записка с Вх. № 203 от 16.12.2015 г.

7. Докладна записка с Вх. № 204 от 16.12.2015 г.

8.Докладна записка с Вх. № 205 от 16.12.2015 г.

9. Докладна записка с Вх. № 206 от 16.12.2015 г.

10.Докладна записка с Вх. № 207 от 16.12.2015 г.

11. Докладна записка с Вх. № 209 от 16.12.2015 г.

12. Докладна записка с Вх. № 210 от 16.12.2015 г.

13. Докладна записка с Вх. № 212 от 16.12.2015 г.

 

Председател:……………..

Стефан Стефанов

Качена на 14.12.2015 г.