Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 30.11.2017

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 30 Ноември  2017 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам единадесета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

1. Докладна с Вх. № 313/09.11.2017г.

2. Докладна с Вх. № 314/09.11.2017г.

3. Докладна с Вх. № 315/09.11.2017г.

4. Докладна с Вх. № 317/10.11.2017г.

5. Докладна с Вх. № 329/17.11.2017г.

6. Докладна с Вх. № 330/17.11.2017г.

7. Докладна с Вх. № 331/22.11.2017г.

8. Докладна с Вх. № 332/22.11.2017г.

9. Докладна с Вх. № 338/23.11.2017г.

10. Докладна с Вх. № 339/23.11.2017г.

11. Докладна с Вх. № 342/23.11.2017г.

Докладни входирани в Общински съвет- Никола Козлево след заседанията на постоянните комисии на 23.11.2017 г.

12.  Докладна с Вх. № 347/27.11.2017г.

13. Докладна с Вх. № 348/27.11.2017г.

14. Докладна с Вх. № 349/27.11.2017г.

15. Докладна с Вх. № 350/27.11.2017г.

16. Докладна с Вх. № 351/28.11.2017г.

17. Докладна с Вх. № 352/28.11.2017г.