Покана за участие в трета редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20

e – mailobankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

 

 

ПОКАНА


До ………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 29 март 2016 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам третата редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево, при следния  дневен ред:

 

 

 

1. Докладна записка с Вх. № 272 от 29.02.2016 г.

- Приложение

2. Докладна записка с Вх. № 277 от 14.03.2016 г.

3. Докладна записка с Вх. № 278 от 16.03.2016 г.

4. Докладна записка с Вх. № 279 от 18.03.2016 г.

5. Докладна записка с Вх. № 281 от 22.03.2016 г.

6. Докладна записка с Вх. № 282 от 22.03.2016 г.

7. Докладна записка с Вх. № 283 от 22.03.2016 г.

8. Докладна записка с Вх. № 285 от 22.03.2016 г.

9. Докладна записка с Вх. № 286 от 22.03.2016 г.

10. ПОКАНА 4 от 23.03.2016 г.

11. Докладна записка с Вх. № 292 от 23.03.2016 г.