ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 16 Януари 2020 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:


  1. Докладна с Вх. № 07 от 15.01.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 08 от 15.01.2020 год.


Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/