ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 15 Април 2021 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:


  1. Докладна с Вх. № 93 от 01.04.2021 год.
  2. Докладна с Вх. № 94 от 02.04.2021 год.
  3. Докладна с Вх. № 98 от 08.04.2021 год.
  4. Докладна с Вх. № 99 от 08.04.2021 год.
  5. Докладна с Вх. № 103 от 12.04.2021 год.
  6. Докладна с Вх. № 104 от 12.04.2021 год.

 

 

 

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/