Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28.05.2020 година

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 28 Май  2020 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

 1. Докладна с Вх. № 89 от 13.05.2020 год.
 2. Докладна с Вх. № 90 от 13.05.2020 год.
 3. Докладна с Вх. № 95 от 15.05.2020 год.
 4. Докладна с Вх. № 96 от 18.05.2020 год.
 5. Докладна с Вх. № 97 от 18.05.2020 год.
 6. Докладна с Вх. № 98 от 20.05.2020 год.
 7. Докладна с Вх. № 99 от 20.05.2020 год.
 8. Докладна с Вх. № 101 от 21.05.2020 год.
 9. Докладна с Вх.№ 102 от 21.05.2020 год.
 10. Докладна с Вх.№ 103 от 21.05.2020 год.
 11. Предложение с Вх.№ 104/21.05.2020 год.
 12. Информация с Вх.№ 94/14.05.2020 год.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/