ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 24 Септември 2020 година от 14.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 194 от 25.08.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 218 от 16.09.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 219 от 16.09.2020 год.
  4. Докладна с Вх. № 220 от 16.09.2020 год.
  5. Докладна с Вх. № 221 от 16.09.2020 год.
  6. Докладна с Вх. № 222 от 16.09.2020 год.
  7. Докладна с Вх. № 223 от 17.09.2020 год.
  8. Докладна с Вх. № 224 от 17.09.2020 год.
  9. Докладна с Вх. № 225 от 17.09.2020 год.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/