Покана за участие в десетата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо,

На 27 октомври 2016 година от 14.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам десета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево при следния  дневен ред:

 

1. Приемане на докладна с Вх. № 518 от 19.10.2016 г. - за актуализиране на арендното плащане на "Лигнум Холдинг" АД;

2. Приемане на докладна с Вх. № 519 от 19.10.2016 г. - за актуализиране на бюджет 2016 г. на Община Никола Козлево;

3. Приемане на докладна с вх.№520 от 19.10.2016 година – за актуализиране на капиталовите разходи на община Никола Козлево;

4. Приемане на докладна с вх.№521 от 19.10.2016 година;

5. Приемане на докладна с вх.№522 от 19.10.2016 година;

6. Приемане на докладна с вх.№523 от 19.10.2016 година;

7. Приемане на докладна с вх.№524 от 19.10.2016 година;

8. Приемане на докладна с вх.№525 от 19.10.2016 година;

9. Приемане на докладна с Вх. № 526 от 21.10.2016 г.;


 

 

 

Председател:……………..

Стефан Стефанов