ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 28 Февруари 2020 година от 12.30 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

 


  1. Докладна с Вх. № 39 от 18.02.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 40 от 18.02.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 41 от 18.02.2020 год.
  4. Докладна с Вх. № 42 от 18.02.2020 год.
  5. Докладна с Вх. № 43 от 19.02.2020 год.
  6. Докладна с Вх. № 45 от 20.02.2020 год.
  7. Докладна с Вх. № 46 от 20.02.2020 год.
  8. Докладна с Вх. № 47 от 20.02.2020 год.
  9. Докладна с Вх. № 48 от 20.02.2020 год.
  10. Докладна с Вх. № 49 от 20.02.2020 год.

 

 

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/