ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 31 януари  2019 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам първа редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2019 година, при следния дневен ред:

Докладни с входящи номера:


  1. 02/09.01.2019 година;
  2. 09/16.01.2019 година;
  3. 10/17.01.2019 година;
  4. 11/17.01.2019 година;
  5. 12/17.01.2019 година;
  6. 13/17.01.2019 година;
  7. 14/18.01.2019 година;
  8. 15/18.01.2019 година;
  9. 21/21.01.2019 година;
  10. 22/21.01.2019 година;
  11. 23/22.01.2019 година;
  12. 24/22.01.2019 година;
  13. 25/22.01.2019 година;
  14. 26/23.01.2019 година;
  15. 27/23.01.2019 година;
  16. 28/23.01.2019 година;
  17. 29/23.01.2019 година;
  18. 30/23.01.2019 година;
  19. 31/24.01.2019 година;

Председател:……………..

Стефан Стефанов