Покана за трета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28 Март 2019 г.

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 28 март  2019 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам трета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2019 година, при следния дневен ред:

Докладни с входящи номера:

 1. 65/26.02.2019 година;
 2. 75/11.03.2019 година;
 3. 77/13.03.2019 година;
 4. 78/18.03.2019 година;
 5. 80/18.03.2019 година;
 6. 81/19.03.2019 година;
 7. 85/20.03.2019 година;
 8. 86/21.03.2019 година;
 9. 87/21.03.2019 година;
 10. 88/11.03.2019 година;
 11. 89/21.03.2019 година;