ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 20 декември  2018 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 330/04.12.2018г.
  2. Докладна с Вх. № 331/05.12.2018г.
  3. Докладна с Вх. № 338/12.12.2018г.
  4. Докладна с Вх. № 339/13.12.2018г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов