Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 21 Юни 2019 г.

ПОКАНА

 

 

 

 

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

 

 


На 21 Юни  2019 година от 09.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам  извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2019 година, при следния  дневен ред:


  1. Докладна с Вх.№ 196/14.06.2019г.

 

 

 

 

Председател:……………..

Фераим Керим Сали