Покана за участие в първата редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево

 

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

 

 

ПОКАНА


До ………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 25 януари 2016 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам първата редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево, при следния  дневен ред:

1. Докладна записка с Вх. № 221 от 08.01.2016 г.

Докладни записки за бюджет 2016 г.:

2. Годишен отчет с Вх. № 222 от 11.01.2016 г.

- Докладна записка с Вх. № 222 от 11.01.2016 г.

 

3. Докладна записка с Вх. № 229 от 14.01.2016 г.

Приложение

4. Докладна записка с Вх. № 230 от 14.01.2016 г.

Приложение

5. Докладна записка с Вх. № 231 от 19.01.2016 г.

6. Докладна записка с Вх. № 232 от 19.01.2016 г.

Приложение

7. Докладна записка с Вх. № 234 от 22.01.2016 г.

8. Докладна записка с Вх. № 235 от 25.01.2016 г.

9. Докладна записка с Вх. № 236 от 25.01.2016 г.

10. Докладна записка с Вх. № 237 от 25.01.2016 г.