Покана за участие във втората редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20

e – mailobankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

 

 

ПОКАНА


До ………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 25 февруари 2016 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам втората редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево, при следния  дневен ред:

 

1. Докладна записка с Вх. № 239 от 26.01.2016 г.

2. Докладна записка с Вх. № 244 от 04.02.2016 г.

3. Докладна записка с Вх. № 245 от 04.02.2016 г.

4. Докладна записка с Вх. № 246 от 04.02.2016 г.

5. Докладна записка с Вх. № 249 от 12.02.2016 г.

6. Докладна записка с Вх. № 255 от 16.02.2016 г.

- Приложение

7. Докладна записка с Вх. № 256 от 16.02.2016 г.

8. Докладна записка с Вх. № 257 от 17.02.2016 г.

9. Докладна записка с Вх. № 258 от 17.02.2016 г.

10. Докладна записка с Вх. № 259 от 17.02.2016 г.

11. Докладна записка с Вх. № 263 от 22.02.2016 г.

12.Докладна записка с Вх. № 264 от 22.02.2016 г.

13.Докладна записка с Вх. № 265 от 22.02.2016 г.

14.Докладна записка с Вх. № 266 от 22.02.2016 г.

15. Докладна записка с Вх. № 267 от 22.02.2016 г.

- Приложение