Местните данъци и такси към Община Никола Козлево могат да се плащат много
лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
Подробности за условията може да научите, като посетите интернет страниците на двете платформи.