Старши експерт в Дирекция Устройство на територията, Специализирани дейности и европейски проекти в Общинска администрация Никола Козлево, имаща отношение по Европроектите и инвестициитеОбявление


 


Заповед РД - 413 от 30.11.2017 г.