Старши експерт в Дирекция Финансово-стопански дейности и Административно обслужване в Общинска администрация Никола Козлево, имаща отношение по Човешки ресурси и гражданската регистрацияОбявление


Запвед РД - 411 от 30.11.2017


Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса