Старши експерт в Дирекция Финансово-стопански дейности и административно обслужване в Общинска администрация Никола Козлево, имаща отношение по Гражданска защита, Отбранително мобилизационна подготовка и Сигурността на информация

 

Обявление

 

Заповед РД-415 от 30.11.2017 г.

 

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса