Старши експерт в Дирекция Устройство на територията, Специализирани дейности и Европейски проекти в Общинска администрация Никола Козлево, имаща отношение по Европроектите и обществените поръчки


Обявление


Заповед РД-416 от 30.11.2017 г.


Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса