Секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Общинска администрация Никола КозлевоОбявление


Заповед РД - 412 от 30.11.2017 г.


Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса