Секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Общинска администрация Никола КозлевоОбявление
Заповед РД - 412 от 30.11.2017 г.