С подкрепата и реализацията на МКБППМН, на 09.11.2017 год. специалисти от РЗИ – Шумен проведе здравно-образователна кампания „Ден на здравето“ в община Никола Козлево:

4 беседи с презентации на тема: „Тъмната страна на енергийните напитки“ в: ОУ „Христо Ботев“ с. Църквица – VI и VII клас (43 участника), НУ „Борис Първи“ – IV и V клас (37 участника), ОУ „Христо Ботев“ с. Вълнари – VI и VII клас (43 учстника), ОУ „Свети Климент Охридски“ с. Пет могили – VI и VII клас (41 участника) – общо 4/166 участника.

4 беседи с презентации на тема: „Вредата от пушенето на наргиле“ в: ОУ „Христо Ботев“ с. Църквица – VI и VII клас (43 участника), НУ „Борис Първи“ – IV и V клас (39 участника), ОУ „Христо Ботев“ с. Вълнари – VI и VII клас (43 участника ), ОУ „Свети Климент Охридски“ с. Пет могили – VI и VII клас (41 участника) – общо 4/166 участника.

3 беседи с презентации на тема: „Здравословно хранене“ в: ДГ с. Вълнари (26 участника), ДГ с. Ружица (8 участника) и ДГ с. Пет могили (18 участника). Общо 3/52 участника.

Общо беседи с презентации в община Никола Козлево – 11/384 участника.

 

Снимки може да разглдате в нашата галерия: