Екофантазии

ОБЯВА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:

„ЕКОФАНТАЗИИ-2018

Общи положения:

Конкурсът „Екофантазии“  за изработка на предмети от отпадъчни материали се организира от МКБППМН и Община Никола Козлево по повод 22 април – Международен ден на Земята.

Цели:

 • Да се засили вниманието върху проблемите по опазване на околната среда;
 • Да се покаже, че повторната употреба на отпадъци не само дава възможност да се погрижим за природата и чистотата на България, но и могат да се изработят красиви и уникални предмети;
 • Да се промени съзнанието и нагласите на хората, като ги научи да бъдат отговорни към мястото, на което живеят.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват всички деца и ученици от общинските детски градини и училища на възраст от 5 до 18 години, разпределени в четири възрастови групи:

 • деца от детските градини- 5 и 6 годишни;
 • ученици от първи до четвърти клас;
 • ученици от пети до седми клас;
 • ученици от осми до дванадесети клас.

Изисквания към представените проекти и творби:

Задължително е творбите да са изработени от отпадъчни материали. Това не се отнася за спомагателните материали.

Критерии за оценка:

 1. Оригиналност на предметите и използваните материали.
 2. Естетически и художествено оформление.
 3. Възможност за практическо приложение.

Към творбите , участниците трябва да поставят ненадписан плик, в който да са посочени:

-          Лично и фамилно име на автора;

-          Точен адрес;

-          Клас и училище;

-

Всеки директор или класен ръководител да направи списък съдържащ трите имена, учебно заведение и клас на всички участващи от определеното учебно заведение.

Оценяване:

От комисия определена от Председател на МКБППМН

Всички материали за конкурса да се изпращат на адрес:

Община Никола Козлево

Ул. „23-ти Септември “ № 5

До Секретаря на МКБППМН – Антония Колева

стая №8

Конкурса „ЕКОФАНТАЗИИ

Краен срок за изпращане на материалите -16.04.2018 год.

Обявяване на резултатите:

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 23.04.2018 год. на сайта на Община Никола Козлево.

Награди:

 • Ще бъдат раздадени три награди ( първа, втора и трета) във всяка възрастова група.
 • Наградите се осигуряват от организаторите.

 

Комисия по оценяване на творбите:

Класиране

Галерия от конкурса