Благодарим сърдечно на всички вас талантливи деца на Община Никола Козлево, които взеха участие.   Честито на всички класирани и на всички участници в конкурс „Великденски Екофантазии-2019” организиран от МКБППМН и Общинска администрация Никола Козлево.

Ето и  класацията

 • От Пръва възрастова група – деца от детските градини- 5 и 6 годишни :
 1. Първа награда:  ДГ „Зорница“ с. Никола Козлево
 2. Първа награда: ДГ „Пролет“ с. Ружица
 3. Втора награда:  ДГ „Радост“ с. Пет могили
 4. Втора награда: ДГ „Слънчево детство“ с. Крива река
 5. Трета награда: ДГ „Здравец“  с. Църквица
 6. Трета награда: ДГ „Щастливо детство“ с. Каравелово
 7. Трета награда: ДГ „Ален мак“ с. Вълнари
 8. Специална награда получава: Александра Деянова – ДГ „Синчец“ гр. Варна, група „Нарцис“

 • От Втора  възрастова група – / от I- ви до IV-ти клас/
 1. Първа награда: Ванеса Стефанова, Красимира Атанасова и Еркан Неджат – ученици от 2 клас – СУ „Цанко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево
 2. Втора награда: Есен Ердинч Ибрахим – ученик от 3 клас  - ОУ „Христо Боатев“ с. Вълнари 
 3. Втора награда: Умут Салимов Еминов – ученик в 4 клас  - НУ „Борис Първи“ с. Крива река
 4. Трета  награда:Юсуф Джелил Сюлеман – ученик от 3 клас – ОУ „Христо Ботев“ с. Вълнари
 5. Трета  награда:Зейнеп Шенол Сафед – ученичка от  2 клас – СУ „Цанко Бакалов  Церковски“ с. Николал Козлево

 • От Трета  възрастова група – / от V-ти  до VIII-ми  клас/
 1. Първа награда: Сафие Джелил Сюлеман – ученичка от 6 клас – ОУ „Христо Ботев“ с. Вълнари
 2. Втора награда: Ралица Захариева – ученичка от 5 клас - СУ „Цанко Бакалов  Церковски“ с. Николал Козлево
 3. Трета  награда: Елица Снежова Миткова – ученичка от 5 клас – ОУ „Христо Ботев“ с. Църквица

 • От Четвърта възрастова група – / от VIII-ми до XII клас/
 1. Първа награда: Мелиса Сейнурова – ученичка от 9а клас -  СУ „Цанко Бакалов  Церковски“ с. Николал Козлево
 2. Втора награда: Група Ученици от 8 а клас - СУ „Цанко Бакалов  Церковски“ с. Николал Козлево

 • От Пета група – Читалища
 1. Първа награда: НЧ „Напредък – 1957 г.”  с. Красен дол
 2. Втора награда: НЧ „Христо Ботев 1928 г.” с. Каравелово
 3. Втора награда: НЧ „Просвета-1963 г.” с. Цани Гинчево
 4. Трета Награда: НЧ „Пробуда-1929 г.” с. Вълнари