С подкрепата и реализацията на МКБППМН,  на 10.05.2018 год. специалисти от РЗИ – Шумен  проведоха  кампания Не на наркотиците, тютюнопушенето и енергийните напитки в община Никола Козлево:

12 беседи с презентации на тема: „Тъмната страна на енергийните напитки“, „Вредата от тютюнопушенето“ и „Не на наркотиците“ в: ОУ „Христо Ботев“ с. Вълнари –V, VI и VII клас (42 участника), НУ „Борис Първи“ – I,II, III  и IV  клас (32 участника), ОУ „Христо Ботев“ с. Църквица I,II, III  и IV  клас (24 учстника), ОУ „Свети Климент Охридски“ с. Пет могили –VII клас (20 участника) Общо 118 участника.

Снимки от беседите вижте тук: