Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП, подадена през 2015 г.

Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП

Качена на 16.02.2015 г.