Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване 2018-2019г


 

Deklaraciya.pdf