Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на помещение от 16 кв.м. находящ се в сграда "Младежки дом" на етаж 1 в с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, област Шумен в УПИ VII от квартал 42.


Заповед


Проекто - договор


Заявление - физически лица


Заявление - юридически лица


Тръжна документация