Заповед № РД - 104 от 09.03.2017 год.

Относно: продажба на УПИ - IX, кв. 6 по плана на с. Крива река